Grupperingen Scene Gudbrandsdal er en gruppering for produksjon av scenekunst i Gudbrandsdalen. Grupperingen består av sceneaktører med profesjonell eller en scenefaglig/kulturfaglig bakgrunn innen ulike profesjoner fra teater og dans, og har tilhørighet i Midt- og Nord Gudbrandsdal. Arbeidsområdet vil primært være i kombinasjonen teater og dans, men også andre sceneaktiviteter er arbeidsområde. Gruppen arbeider gjennom egne prosjekter og på oppdrag fra private, kommunale/statlige eller andre offentlige institusjoner. Primært vil virksomheten utøves i Gudbrandsdalen, men er åpent for et større geografisk område i Oppland og Hedmark.

Styre i Scene Gudbrandsdal:

Viggo Didriksen, Leder i styret.
Solhjemslivegen 64,2670 Otta. Tlf: 90699538

Arbeider deltid som skuespiller, tekstforfatter og regissør. Utdannet fra Rødkilde teaterhøjskole i Danmark og som fysioterapeut. (Foto: Helge Havstein) .

Endre Skjåk | Nettsted
2690 Skjåk
Tlf:90135738

Utdannet i teaterfag fra Univ. i Trondheim. Har arbeidet frilans som skuspiller og regissør i mer enn en 10-års peridode. (Foto:Marit Sletten)

Ranveig Henriksen Bøhle
Forbergsveien 11, 2690 Skjåk
Tlf: 911 39 020

Utdannet danser og pedagog fra Statens balletthøyskole, Oslo. Arbeider som danselærer på danselinja Vinstra vdg skule og i kulturskolen.

Vidar Olaussen | Nettsted
Stubben 4, 2640 Vinstra.
Tlf: 90654069

Utdannet i litteratur og musikk fra Univ. i Oslo og Trondheim. Erfaring fra ulike sceneproduksjoner og teater-grupperinger i tre tiår:Arbeider bl.a. ved musikklinja Vinstra vdg skule og deltid med frilans kulturproduksjoner.

Øvrige aktører:
Julie Holth
Høglia, 2640 Vinstra
Tlf:

Utdannet danser fra Statens balletthøyskole. . Arbeider som danselærer ved danselinja på Vinstra vdg skule og ved kommunale kulturskoler.
Mette Pedersen

Danser i "Livets dans". Utdannet fra NISS. Arbeider som danser. - for tiden i et statlig kunststipendiat.
Kristine Berget

Danser i "Livets dans". Utdannet fra LIPA, Liverpool. Arbeider som frilans danser.
Kristin Anita Johnsen
Gudbrandsdalsvegen 1911,
2630 Ringebu Mob: 99278332

Utdannet innen drama/teater fra Univ. i Trondheim. Har erfaring fra ulike sceneproduksjoner som skuespiller, litteraturformidler og regissør av barne- og ungdomsteater. Arbeider bl.a ved kulturskolen i Ringebu.

I enkelforestillinger:
   
Therese Furulund

Skuespiller og sanger i "Vinternatt i fjellene". Bor i Øyer og har arbeidet mye med musikk- og scene-produksjoner i Lillehammerområdet.

Thordis Dahl
2670 Otta

Skuespiller og leder i teatermiljøer i Nord-Gudrandsdal i en årrekke. Har også arbidet mye med scenografi, kostyme og sminke.

 

 

Nettstedet sceneGudbrandsdal er et nettsted for presentasjon av Scene Gudbrandsdals egne produksjoner og produksjoner der Scene Gudbrandsdal er sterkt delaktige. Nettstedet har videre som formål å presentere andre viktige scenekunstmiljøer og sceneakiviteter i Gudbrandsdalen , og være en ressurs for dette miljøet som informasjonskanal.

 

 

 


SceneGudbrandsdal

.

 

Våre bidragsytere:

 

 

Peer Gynt

Kristin Lavransdatter

Sel teaterlag

Det hemmelige teater

The great pretenders

Teater-skjaak.no

Teater Innlandet

sceneGudbrandsdal.no